Thông tin chủ rừng

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Mã chủ rừng: VFCS/11-1A-01

Loại rừng: Rừng sản xuất

Chứng chỉ: VFCS/PEFC

Thời gian cấp : 29/12/2019

Địa chỉ : Quốc Lộ 13

Diện tích : 3943

Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng

Mã chủ rừng: VFCS/11-1A-02

Loại rừng: Rừng sản xuất

Chứng chỉ: VFCS/PEFC

Thời gian cấp : 29/12/2019

Địa chỉ : Đường ĐT.741, Thác Mơ, Phước Long, Bình Phước

Diện tích : 3479

Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng

Mã chủ rừng: VFCS/11-1A-03

Loại rừng: Rừng sản xuất

Chứng chỉ: VFCS/PEFC

Thời gian cấp : 29/12/2019

Địa chỉ : Khu Phố 2 - Thị Xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương

Diện tích : 4000