Quy trình cấp phép sử dụng Logo

Cập nhật ngày : 25/05/2010 09:07

Quy trình cấp phép sử dụng Logo Hệ thống chứ chỉ rừng Việt Nam (VFCS), đảm bảo cho việc sử dụng Logo một cách nhất quán không vi phạm các điều luật của VFCS của các bên liên quan.

 

File đính kèm:  Phu luc 9_VFCS GD 1009 2019_Quy trinh cap phep su dung Logo VFCS_bo phi.pdf