Tìm kiếm bài viết

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững) theo Nghị định 107


QT-PTSX-02 Cap giay CN DK (final).pdf

Quy trình này được xây dựng để hướng dẫn trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững) cho các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp.

Phạm vi áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

 

Văn phòng chứng chỉ rừng.

Đọc tiếp...

Quy trình cấp phép sử dụng Logo


Phu luc 9_VFCS GD 1009 2019_Quy trinh cap phep su dung Logo VFCS_bo phi.pdf

Quy trình cấp phép sử dụng Logo Hệ thống chứ chỉ rừng Việt Nam (VFCS), đảm bảo cho việc sử dụng Logo một cách nhất quán không vi phạm các điều luật của VFCS của các bên liên quan.

 

Đọc tiếp...

Quy trình xử lý các khiếu nại có liên quan trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia


Phu luc 10_VFCS GD 1010 2019_Giai quyet tranh chap khieu nai.pdf

Để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia, Văn phòng CCR đã xây dựng quy trình cho việc xử lý bất kỳ khiếu nại nào có liên quan trong quá trình vận hành Hệ thống nhằm đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và chính xác nhất về thông tin cũng như các hoạt động giám sát, vận hành.

 

Đọc tiếp...

Quy định về sử dụng Logo VFCS/PEFC trong sản xuất và các hoạt động khác


Phu luc 8_ VFCS ST 1008 2019_Nguyen tac su dung Logo VFCS.pdf

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng chứng chỉ rừng (VFCO) đối với việc xây dựng và sở hữu Logo VFCS nhằm chứng minh cho sản phẩm có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý bền vững. VFCO đã xây dựng và ban hành quy chế cũng như quy trình cấp phép sử dụng Logo cho tất cả các bên liên quan trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia.

Đọc tiếp...

Quy trình chỉ định Tổ chức chứng nhận hoạt động trong Hệ thống CCR quốc gia.


Phu luc 7_ VFSC GD 1007 2019_Quy trinh chi dinh To chuc chung nhan.pdf

Sau khi tổ chức chứng nhận đáp ứng các quy định trong tài liệu VFCS GD 1006:2019 thì Văn phòng Chứng chỉ rừng sẽ ký hợp đồng chỉ định đối với Tổ chức chứng theo quy trình được nêu trong tài liệu đính kèm.

Đọc tiếp...

Các quy định cho Tổ chức chứng nhận hoạt động trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia


Phu luc 6_VFSC GD 1006 2019_Yeu cau To chuc chung nhan_NEW.pdf

Căn cứ vào chức năng , nhiệm vụ được giao. Văn phòng chứng chỉ rừng (VFCO) đã xây dựng các quy định đối với tổ chức chứng nhận tham gia đánh giá sự phù hợp của các đơn vị chủ rừng, doanh nghiệp muốn đạt được chứng chỉ Quản lý rừng bền vững và/hoặc chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia. 

Đọc tiếp...

Bộ tiêu chuẩn Quản lý Nhóm (GFM)


Phu luc 4_ VFCS ST 1004 2019_Bo tieu chuan Quan ly rung theo Nhom.pdf

Đây là Bộ tiêu chuẩn Quy định về cách thức tổ chức và vận hành Nhóm cho các chủ rừng nhỏ liên kết để đạt được chứng chỉ Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC tại Việt Nam

 

 

Đọc tiếp...
Tìm thấy 11 bài viết.
  • //TODO: work on SQLCE guide
  • //TODO: work on SQLCE guide
  • Next
  • Last