Sản xuất lâm nghiệp

Chủ rừng: HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP HÒA PHÁT
Ngày tạo: 05/11/21
Kết quả thực hiện việc xây phương án quản lý rừng bền vững gồm

+ Diện tích: , Loại rừng Rừng sản xuất

+ Thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án: 06/08/21

Thông tin về các chủ rừng được cấp chứng chỉ gồm:

+ Tên tổ chức cấp chứng chỉ: BUREAU VERITAS (Vietnam)

+ Chứng chỉ: VFCS/PEFC