ĐIỂM TIN VỀ LỚP ĐÀO TẠO CHO CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG (VFCS/PEFC FM) VÀ CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM (PEFC COC) 15/04/2021

Cập nhật ngày : 28/04/2021 09:26

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp. Các chuyên gia quốc tế của Chương trình chứng nhận  chứng chỉ rừng quốc tế PEFC không thể tới Việt Nam để tham gia đào tạo trực tiếp, Tổng cục lâm nghiệp đã kết hợp với PEFC cùng với các chuyên gia tổ chức Lớp Tập Huấn dành cho các Tổ chức  đánh giá cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam (CBs) về chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCS/PEFC FM) và chứng chỉ Quản lý Chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC CoC).

Lớp tập huấn online diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã nhận được sự tham gia nhiệt tình với  hơn 60 người tham dự đến từ  gần 20 Tổ chức  tại Việt Nam. Trong sự kiện này, các chuyên gia đến từ Văn phòng chứng chỉ rừng (VFCO)PEFC đã cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết về hai bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC FM và PEFC CoC phiên bản mới nhất, 2020 và giải đáp các thắc mắc từ các Tổ chức  đánh giá liên quan đến quy trình đánh giá; đồng thời cũng hiểu thêm được những khó khăn của các đơn vị đánh giá, thách thức về thị trường tại Việt Nam.

Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế PEFC liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo cho các Tổ chức  đánh giá cấp chứng chỉ rừng theo hệ thống PEFC. Để đăng kí tham gia, xin vui lòng xem chi tiết thông tin về các khoá đào tạo này tại PEFC wesbite

Văn phòng chứng chỉ rừng (VFCO) và Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế PEFC sẵn sàng hợp tác với các Tổ chức  đánh giá để tổ chức các sự kiện đào tạo, cung cấp thông tin về chứng chỉ VFCS/PEFC FM và PEFC CoC đến với các doanh nghiệp có nhu cầu. Vui lòng liên hệ Văn phòng chứng chỉ rừng:

Địa chỉ: Phòng 309, Tòa nhà A9, Bộ Nông Nghiệp và PTNT

               02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

SĐT:              +84 2437265210  / 0964264496

Fax:               +84 38438793 

Email:           vanphongvfco@gmail.com

                      Info.Vietnam@pefc.org

Website:       http://vfcs.vnforest.gov.vn/