Sản xuất lâm nghiệp

Chủ rừng: Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng
Ngày tạo: 17/06/20
Kết quả thực hiện việc xây phương án quản lý rừng bền vững gồm

+ Diện tích: , Loại rừng Rừng sản xuất

+ Thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án: 29/12/19

Thông tin về các chủ rừng được cấp chứng chỉ gồm:

+ Tên tổ chức cấp chứng chỉ: GFA Certification Vietnam

+ Chứng chỉ: VFCS/PEFC