Sản xuất lâm nghiệp

Chủ rừng: Nhóm hộ thuộc Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày tạo: 24/03/21
Kết quả thực hiện việc xây phương án quản lý rừng bền vững gồm

+ Diện tích: , Loại rừng Rừng sản xuất

+ Thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án: 25/08/20

Thông tin về các chủ rừng được cấp chứng chỉ gồm:

+ Tên tổ chức cấp chứng chỉ: GFA

+ Chứng chỉ: VFCS/PEFC