Chương trình đào tạo dành cho các Tổ chức chứng nhận của PEFC vào tháng 9

Cập nhật ngày : 07/08/2020 02:11

Tổ chức PEFC sẽ đào tạo những kiến thức dành cho các tổ chức chứng nhận mong muốn có được chương trình đào tạo chuỗi hành trình sản phẩm PEFC nội bộ được PEFC công nhận, thông qua Chương trình Công nhận Đào tạo PEFC (TRP).

Chương trình đào tạo sẽ được tổ chức trực tuyến trong ba ngày rưỡi: 7, 9, 11 tháng 9 năm 2020, 14:00 đến 17:00 CEST.

Sau khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể phát triển và xin phê duyệt chương trình đào tạo nội bộ của mình. Sau khi được chấp thuận, bạn có thể cung cấp khóa đào tạo nội bộ cho PEFC CoC đối với các chuyên gia đánh giá chứng nhận của riêng bạn.

Các thông tin liên quan có thể tham khảo thêm tại website: https://www.pefc.org/events-training/pefc-training-recognition-programme-initial-session-sep

 

Văn phòng chứng chỉ rừng.