Ban quản lý rừng PH

BQLRPH Điện Biên

Mã chủ rừng: ID00000342

Địa chỉ : Điện Biên

Diện tích : 0

BQLRPH Mường Chà

Mã chủ rừng: ID00000343

Địa chỉ : Điện Biên

Diện tích : 0

BQLRPH Tuần Giáo

Mã chủ rừng: ID00000344

Địa chỉ : Điện Biên

Diện tích : 0

BQLRPH Tam Đường

Mã chủ rừng: ID00000345

Địa chỉ : Lai Châu

Diện tích : 0

BQLRPH Than Uyên

Mã chủ rừng: ID00000346

Địa chỉ : Lai Châu

Diện tích : 0

BQLRPH Mường Tè

Mã chủ rừng: ID00000347

Địa chỉ : Lai Châu

Diện tích : 0

BQLRPH Sìn Hồ

Mã chủ rừng: ID00000348

Địa chỉ : Lai Châu

Diện tích : 0

BQLRPH Phong Thổ

Mã chủ rừng: ID00000349

Địa chỉ : Lai Châu

Diện tích : 0

BQLRPH Tân Uyên

Mã chủ rừng: ID00000350

Địa chỉ : Lai Châu

Diện tích : 0

BQLRPH Nậm Na

Mã chủ rừng: ID00000351

Địa chỉ : Lai Châu

Diện tích : 0

BQLR Nam Mường Tè

Mã chủ rừng: ID00000352

Địa chỉ : Lai Châu

Diện tích : 0

BQLR Bắc Mường Tè

Mã chủ rừng: ID00000353

Địa chỉ : Lai Châu

Diện tích : 0

BQLRPH Thuận Châu

Mã chủ rừng: ID00000354

Địa chỉ : Sơn La

Diện tích : 0

BQLRPH Sông Đà

Mã chủ rừng: ID00000355

Địa chỉ : Hòa Bình

Diện tích : 0

BQLRPH TP Lào Cai

Mã chủ rừng: ID00000356

Địa chỉ : Lào Cai

Diện tích : 0

BQLRPH Mường Khương

Mã chủ rừng: ID00000357

Địa chỉ : Lào Cai

Diện tích : 0

BQLRPH Bảo Yên

Mã chủ rừng: ID00000358

Địa chỉ : Lào Cai

Diện tích : 0

BQLRPH Si Ma Cai

Mã chủ rừng: ID00000359

Địa chỉ : Lào Cai

Diện tích : 0

BQLRPH Bảo Thẳng

Mã chủ rừng: ID00000360

Địa chỉ : Lào Cai

Diện tích : 0

BQLRPH Bát Xát

Mã chủ rừng: ID00000361

Địa chỉ : Lào Cai

Diện tích : 0

BQLRPH Sa Pa

Mã chủ rừng: ID00000362

Địa chỉ : Lào Cai

Diện tích : 0

BQLRPH Bắc Hà

Mã chủ rừng: ID00000363

Địa chỉ : Lào Cai

Diện tích : 0

BQLRPH Văn Bàn

Mã chủ rừng: ID00000364

Địa chỉ : Lào Cai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Trạm Tấu

Mã chủ rừng: ID00000365

Địa chỉ : Yên Bái

Diện tích : 0

Ban QLRPH Mù C.Chải

Mã chủ rừng: ID00000366

Địa chỉ : Yên Bái

Diện tích : 0

BQLRPH Hoàng Su Phì

Mã chủ rừng: ID00000367

Địa chỉ : Hà Giang

Diện tích : 0

BQLRPH Yên Minh

Mã chủ rừng: ID00000368

Địa chỉ : Hà Giang

Diện tích : 0

BQLRPH Vị Xuyên

Mã chủ rừng: ID00000369

Địa chỉ : Hà Giang

Diện tích : 0

BQLRPH Bắc Mê

Mã chủ rừng: ID00000370

Địa chỉ : Hà Giang

Diện tích : 0

BQLRPH Lâm Bình

Mã chủ rừng: ID00000371

Địa chỉ : Tuyên Quang

Diện tích : 0

BQLRPH Na Hang

Mã chủ rừng: ID00000372

Địa chỉ : Tuyên Quang

Diện tích : 0

BQLRPH Quây Sơn

Mã chủ rừng: ID00000373

Địa chỉ : Cao Bằng

Diện tích : 0

BQLRPH Lô Gâm

Mã chủ rừng: ID00000374

Địa chỉ : Cao Bằng

Diện tích : 0

BQLRPH Thạch An

Mã chủ rừng: ID00000375

Địa chỉ : Cao Bằng

Diện tích : 0

BQLRPH Nguyên Bình

Mã chủ rừng: ID00000376

Địa chỉ : Cao Bằng

Diện tích : 0

BQLRPH Sông Bứa

Mã chủ rừng: ID00000377

Địa chỉ : Phú Thọ

Diện tích : 0

BQLRPH Ngòi Giành

Mã chủ rừng: ID00000378

Địa chỉ : Phú Thọ

Diện tích : 0

BQLR Phòng hộ Sơn Động

Mã chủ rừng: ID00000379

Địa chỉ : Bắc Giang

Diện tích : 0

BQLR Phòng hộ Cấm Sơn

Mã chủ rừng: ID00000380

Địa chỉ : Bắc Giang

Diện tích : 0

Ban QLRPH Núi Cốc

Mã chủ rừng: ID00000381

Địa chỉ : Thái Nguyên

Diện tích : 0

Ban QLRPH Móng Cái

Mã chủ rừng: ID00000382

Địa chỉ : Quảng Ninh

Diện tích : 0

BQLR Hạ Long

Mã chủ rừng: ID00000383

Địa chỉ : Quảng Ninh

Diện tích : 0

BQLRPH Trúc Bài Sơn

Mã chủ rừng: ID00000384

Địa chỉ : Quảng Ninh

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đầm Hà

Mã chủ rừng: ID00000385

Địa chỉ : Quảng Ninh

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tiên Yên

Mã chủ rừng: ID00000386

Địa chỉ : Quảng Ninh

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ba Chẽ

Mã chủ rừng: ID00000387

Địa chỉ : Quảng Ninh

Diện tích : 0

Ban QLRPH hồ Yên Lập

Mã chủ rừng: ID00000388

Địa chỉ : Quảng Ninh

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sóc Sơn

Mã chủ rừng: ID00000389

Địa chỉ : Hà Nội

Diện tích : 0

Ban QLR Bắc Ninh

Mã chủ rừng: ID00000390

Địa chỉ : Bắc Ninh

Diện tích : 0

BQLRPH Nho Quan

Mã chủ rừng: ID00000391

Địa chỉ : Ninh Bình

Diện tích : 0

BQLRPH Gia Viễn

Mã chủ rừng: ID00000392

Địa chỉ : Ninh Bình

Diện tích : 0

BQLRPH Tam Điệp

Mã chủ rừng: ID00000393

Địa chỉ : Ninh Bình

Diện tích : 0

BQLRPH Yên Mô

Mã chủ rừng: ID00000394

Địa chỉ : Ninh Bình

Diện tích : 0

BQLRPH Kim Sơn

Mã chủ rừng: ID00000395

Địa chỉ : Ninh Bình

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông chu

Mã chủ rừng: ID00000396

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tĩnh Gia

Mã chủ rừng: ID00000397

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Như Xuân

Mã chủ rừng: ID00000398

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Lò

Mã chủ rừng: ID00000399

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sim

Mã chủ rừng: ID00000400

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Đằn

Mã chủ rừng: ID00000401

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Thanh Kỳ

Mã chủ rừng: ID00000402

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Na Mèo

Mã chủ rừng: ID00000403

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

BQLRPH Thạch Thành

Mã chủ rừng: ID00000404

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Mường Lát

Mã chủ rừng: ID00000405

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Chàng

Mã chủ rừng: ID00000406

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Lang Chánh

Mã chủ rừng: ID00000407

Địa chỉ : Thanh Hóa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Con Cuông

Mã chủ rừng: ID00000408

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

BQLR Thanh Chương

Mã chủ rừng: ID00000409

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

Ban QLRPH Nam Đàn

Mã chủ rừng: ID00000410

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

B QLRPH Tương Dương

Mã chủ rừng: ID00000411

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tân Kỳ

Mã chủ rừng: ID00000412

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

Ban QLRPH Kỳ Sơn

Mã chủ rừng: ID00000413

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

Ban QLRPH Quế Phong

Mã chủ rừng: ID00000420

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

Ban QLRPH Quỳ Hợp

Mã chủ rừng: ID00000414

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

Ban QLRPH Quỳ Châu

Mã chủ rừng: ID00000415

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

Ban BQLRPH Nghi Lộc

Mã chủ rừng: ID00000416

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

B BQLRPH Quỳnh Lưu

Mã chủ rừng: ID00000417

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

B BQLRPH Yên Thành

Mã chủ rừng: ID00000418

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

B BQLRPH Anh Sơn

Mã chủ rừng: ID00000419

Địa chỉ : Nghệ An

Diện tích : 0

Ban QLRPH Hồng Lĩnh

Mã chủ rừng: ID00000421

Địa chỉ : Hà Tĩnh

Diện tích : 0

BQLRPH Nam Hà Tĩnh

Mã chủ rừng: ID00000422

Địa chỉ : Hà Tĩnh

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Tiêm

Mã chủ rừng: ID00000423

Địa chỉ : Hà Tĩnh

Diện tích : 0

BQLRPH Sông Ngàn Sâu

Mã chủ rừng: ID00000424

Địa chỉ : Hà Tĩnh

Diện tích : 0

BQLR Sông Ngàn Phố

Mã chủ rừng: ID00000425

Địa chỉ : Hà Tĩnh

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tuyên Hóa

Mã chủ rừng: ID00000426

Địa chỉ : Quảng Bình

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đồng Hới

Mã chủ rừng: ID00000427

Địa chỉ : Quảng Bình

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ba Rền

Mã chủ rừng: ID00000428

Địa chỉ : Quảng Bình

Diện tích : 0

Ban QLRPH Minh Hoa

Mã chủ rừng: ID00000429

Địa chỉ : Quảng Bình

Diện tích : 0

Ban QLRPH Động Châu

Mã chủ rừng: ID00000430

Địa chỉ : Quảng Bình

Diện tích : 0

Ban QLRPH Nam Quảng Bình

Mã chủ rừng: ID00000431

Địa chỉ : Quảng Bình

Diện tích : 0

Ban QLRPH Long Đại

Mã chủ rừng: ID00000432

Địa chỉ : Quảng Bình

Diện tích : 0

BQLRPH Quảng Trạch

Mã chủ rừng: ID00000433

Địa chỉ : Quảng Bình

Diện tích : 0

Ban QLRPH Bến Hải

Mã chủ rừng: ID00000434

Địa chỉ : Quảng Trị

Diện tích : 0

Ban QLRPH Thạch Hãn

Mã chủ rừng: ID00000435

Địa chỉ : Quảng Trị

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đắk Rông

Mã chủ rừng: ID00000436

Địa chỉ : Quảng Trị

Diện tích : 0

Ban QLRPH A Lưới

Mã chủ rừng: ID00000437

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

Diện tích : 0

Ban QLRPH Nam Đông

Mã chủ rừng: ID00000438

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

Diện tích : 0

BQLRPH Sông Hương

Mã chủ rừng: ID00000439

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Bồ

Mã chủ rừng: ID00000440

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

Diện tích : 0

BQLRPH Hương Thủy

Mã chủ rừng: ID00000441

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

Diện tích : 0

BQLRPH Bắc Hải Vân

Mã chủ rừng: ID00000442

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

Diện tích : 0

Ban QLRPH Phú Ninh

Mã chủ rừng: ID00000443

Địa chỉ : Quảng Nam

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đắk Mi

Mã chủ rừng: ID00000444

Địa chỉ : Quảng Nam

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Kôn

Mã chủ rừng: ID00000445

Địa chỉ : Quảng Nam

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Tranh

Mã chủ rừng: ID00000446

Địa chỉ : Quảng Nam

Diện tích : 0

Ban QLRPH A Vương

Mã chủ rừng: ID00000447

Địa chỉ : Quảng Nam

Diện tích : 0

B QLRPH Thạch Nham

Mã chủ rừng: ID00000448

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sơn Tây

Mã chủ rừng: ID00000449

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tây Trà

Mã chủ rừng: ID00000450

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

Ban QLRPH Trà Bồng

Mã chủ rừng: ID00000451

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

BQLRPH Tây Ba Tơ

Mã chủ rừng: ID00000452

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

BQLRPH Đông Ba Tơ

Mã chủ rừng: ID00000453

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

Ban QLRPH Minh Long

Mã chủ rừng: ID00000454

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

Ban QLRPH Bình Sơn

Mã chủ rừng: ID00000455

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

Ban QLRPH Dung Quất

Mã chủ rừng: ID00000456

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

Ban QLRPH Mộ Đức

Mã chủ rừng: ID00000457

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đức Phổ

Mã chủ rừng: ID00000458

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Diện tích : 0

Ban QLRPH Hoài Ân

Mã chủ rừng: ID00000459

Địa chỉ : Bình Định

Diện tích : 0

Ban QLRPH An Lão

Mã chủ rừng: ID00000460

Địa chỉ : Bình Định

Diện tích : 0

Ban QLRPH Hoài Nhơn

Mã chủ rừng: ID00000461

Địa chỉ : Bình Định

Diện tích : 0

Ban QLRPH Phù Cát

Mã chủ rừng: ID00000462

Địa chỉ : Bình Định

Diện tích : 0

Ban QLRPH Vân Canh

Mã chủ rừng: ID00000463

Địa chỉ : Bình Định

Diện tích : 0

Ban QLRPH Phù Mỹ

Mã chủ rừng: ID00000464

Địa chỉ : Bình Định

Diện tích : 0

Ban QLRPH Vĩnh Thạnh

Mã chủ rừng: ID00000465

Địa chỉ : Bình Định

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tây Sơn

Mã chủ rừng: ID00000466

Địa chỉ : Bình Định

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Hinh

Mã chủ rừng: ID00000467

Địa chỉ : Phú Yên

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sơn Hòa

Mã chủ rừng: ID00000468

Địa chỉ : Phú Yên

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đồng Xuân

Mã chủ rừng: ID00000469

Địa chỉ : Phú Yên

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Cầu

Mã chủ rừng: ID00000470

Địa chỉ : Phú Yên

Diện tích : 0

Ban QLRPH Nam Sông Hinh

Mã chủ rừng: ID00000471

Địa chỉ : Phú Yên

Diện tích : 0

BQLR Sông Bàn Thạch

Mã chủ rừng: ID00000472

Địa chỉ : Phú Yên

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ninh Hòa

Mã chủ rừng: ID00000473

Địa chỉ : Khánh Hòa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Cam Lâm

Mã chủ rừng: ID00000474

Địa chỉ : Khánh Hòa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Vạn Ninh

Mã chủ rừng: ID00000475

Địa chỉ : Khánh Hòa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Khánh Sơn

Mã chủ rừng: ID00000476

Địa chỉ : Khánh Hòa

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tân Giang

Mã chủ rừng: ID00000477

Địa chỉ : Ninh Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Trâu

Mã chủ rừng: ID00000478

Địa chỉ : Ninh Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Sắt

Mã chủ rừng: ID00000479

Địa chỉ : Ninh Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Krông Pha

Mã chủ rừng: ID00000480

Địa chỉ : Ninh Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ninh Phước

Mã chủ rừng: ID00000481

Địa chỉ : Ninh Thuận

Diện tích : 0

BQLRPH Sông Đá bạc

Mã chủ rừng: ID00000482

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tuy Phong

Mã chủ rừng: ID00000483

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông mao

Mã chủ rừng: ID00000484

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Cà Giây

Mã chủ rừng: ID00000485

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Phan Điền

Mã chủ rừng: ID00000486

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Lũy

Mã chủ rừng: ID00000487

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông móng

Mã chủ rừng: ID00000494

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Trị An

Mã chủ rừng: ID00000495

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH La Ngà

Mã chủ rừng: ID00000496

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đức Linh

Mã chủ rừng: ID00000497

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

BQLR Lê Hồng Phong

Mã chủ rừng: ID00000488

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sông Quay

Mã chủ rừng: ID00000489

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đông Giang

Mã chủ rừng: ID00000490

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Hồng Phú

Mã chủ rừng: ID00000491

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Hàm Thuận- Đa Mi

Mã chủ rừng: ID00000492

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

Ban QLRPH Phan Thiết

Mã chủ rừng: ID00000493

Địa chỉ : Bình Thuận

Diện tích : 0

B QLRPH Tu Mơ Rông

Mã chủ rừng: ID00000498

Địa chỉ : Kon Tum

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đắk Ang

Mã chủ rừng: ID00000499

Địa chỉ : Kon Tum

Diện tích : 0

BQLRPH Thạch Nham

Mã chủ rừng: ID00000500

Địa chỉ : Kon Tum

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đắk Long

Mã chủ rừng: ID00000501

Địa chỉ : Kon Tum

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đắk BLô

Mã chủ rừng: ID00000502

Địa chỉ : Kon Tum

Diện tích : 0

BQLRPH Đắk Nhoong

Mã chủ rừng: ID00000503

Địa chỉ : Kon Tum

Diện tích : 0

Ban QLRPH Kon Rẫy

Mã chủ rừng: ID00000504

Địa chỉ : Kon Tum

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đắk Hà

Mã chủ rừng: ID00000505

Địa chỉ : Kon Tum

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ya Hội

Mã chủ rừng: ID00000506

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ia Meur

Mã chủ rừng: ID00000507

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ya ly

Mã chủ rừng: ID00000508

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Chư A Thai

Mã chủ rừng: ID00000509

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH A Yun Pa

Mã chủ rừng: ID00000510

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đức Co

Mã chủ rừng: ID00000511

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Chư Mố

Mã chủ rừng: ID00000524

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

BQLR Nam Phú Nhơn

Mã chủ rừng: ID00000525

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH xã Nam

Mã chủ rừng: ID00000518

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH IA Puch

Mã chủ rừng: ID00000519

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Chư Sê

Mã chủ rừng: ID00000520

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLPH Bắc An Khê

Mã chủ rừng: ID00000521

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đak Doa

Mã chủ rừng: ID00000522

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

BQLRPH Đon Băc chư Pả

Mã chủ rừng: ID00000523

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

BQLRPH Bắc Biển Hồ

Mã chủ rừng: ID00000512

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Mang yang

Mã chủ rừng: ID00000513

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ia Rsai

Mã chủ rừng: ID00000514

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Hà ra

Mã chủ rừng: ID00000515

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ia grai

Mã chủ rừng: ID00000516

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Bắc Ia Grai

Mã chủ rừng: ID00000517

Địa chỉ : Gia Lai

Diện tích : 0

BQLRPH K Rông năng

Mã chủ rừng: ID00000526

Địa chỉ : Đắk Lăk

Diện tích : 0

Ban QLRPH Vọng Phu

Mã chủ rừng: ID00000527

Địa chỉ : Đắk Lăk

Diện tích : 0

Ban QLRPH Buôn Đôn

Mã chủ rừng: ID00000528

Địa chỉ : Đắk Lăk

Diện tích : 0

BQLRPH Nam Cát tiên

Mã chủ rừng: ID00000529

Địa chỉ : Đắk Nông

Diện tích : 0

Ban QLRPH Thác Mơ

Mã chủ rừng: ID00000530

Địa chỉ : Đắk Nông

Diện tích : 0

BQLRPH Vành đai Biên giói

Mã chủ rừng: ID00000531

Địa chỉ : Đắk Nông

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đại Ninh

Mã chủ rừng: ID00000532

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Ninh Gia

Mã chủ rừng: ID00000533

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tà Năng

Mã chủ rừng: ID00000534

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Serepok

Mã chủ rừng: ID00000535

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Phi Liêng

Mã chủ rừng: ID00000536

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Nam Ban

Mã chủ rừng: ID00000537

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Nam Hoai

Mã chủ rừng: ID00000544

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tà Nung

Mã chủ rừng: ID00000545

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Lâm Viên

Mã chủ rừng: ID00000546

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLR Nội ô

Mã chủ rừng: ID00000547

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Lâm Tranh

Mã chủ rừng: ID00000538

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Dram

Mã chủ rừng: ID00000539

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH ĐaNhim

Mã chủ rừng: ID00000540

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

BQLRPH Tận Thượng

Mã chủ rừng: ID00000541

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

BQLR Hòa Bắc-Hòa Nam

Mã chủ rừng: ID00000542

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đam ri

Mã chủ rừng: ID00000543

Địa chỉ : Lâm Đồng

Diện tích : 0

Ban QLRPH Xuân Lộc

Mã chủ rừng: ID00000548

Địa chỉ : Đồng Nai

Diện tích : 0

Ban QLRPH 600

Mã chủ rừng: ID00000549

Địa chỉ : Đồng Nai

Diện tích : 0

BQLRPH Long Thành

Mã chủ rừng: ID00000550

Địa chỉ : Đồng Nai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tân Phú

Mã chủ rừng: ID00000551

Địa chỉ : Đồng Nai

Diện tích : 0

Ban QLRPH Tà Thiết

Mã chủ rừng: ID00000552

Địa chỉ : Bình Phước

Diện tích : 0

Ban QLRPH Lộc Ninh

Mã chủ rừng: ID00000553

Địa chỉ : Bình Phước

Diện tích : 0

Ban QLRPH Bù Đăng

Mã chủ rừng: ID00000554

Địa chỉ : Bình Phước

Diện tích : 0

Ban QLRPH Suối Nhung

Mã chủ rừng: ID00000555

Địa chỉ : Bình Phước

Diện tích : 0

Ban QLRPH Dầu Tiếng

Mã chủ rừng: ID00000556

Địa chỉ : Bình Dương

Diện tích : 0

BQLRPH B.Rịa - V.Tầu

Mã chủ rừng: ID00000557

Địa chỉ : Bà Rịa- Vũng Tàu

Diện tích : 0

Ban QLRPH Cần Giờ

Mã chủ rừng: ID00000558

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Diện tích : 0

BQLRĐD và PH BTre

Mã chủ rừng: ID00000559

Địa chỉ : Bến Tre

Diện tích : 0

BQLR PH L trường 422

Mã chủ rừng: ID00000560

Địa chỉ : Kiên Giang

Diện tích : 0

BQLR PH Phú Quốc

Mã chủ rừng: ID00000561

Địa chỉ : Kiên Giang

Diện tích : 0

BQLR PH Hòn Đất

Mã chủ rừng: ID00000562

Địa chỉ : Kiên Giang

Diện tích : 0

BQLR PH An Biên

Mã chủ rừng: ID00000563

Địa chỉ : Kiên Giang

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đầm Dơi

Mã chủ rừng: ID00000564

Địa chỉ : Cà Mau

Diện tích : 0

B QLRPH Tam Giang I

Mã chủ rừng: ID00000565

Địa chỉ : Cà Mau

Diện tích : 0

Ban QLRPH Kiến vàng

Mã chủ rừng: ID00000566

Địa chỉ : Cà Mau

Diện tích : 0

BQLRPH Nhưng Miên

Mã chủ rừng: ID00000567

Địa chỉ : Cà Mau

Diện tích : 0

Ban QLRPH Đất Mũi

Mã chủ rừng: ID00000568

Địa chỉ : Cà Mau

Diện tích : 0

Ban QLRPH Năm Căn

Mã chủ rừng: ID00000569

Địa chỉ : Cà Mau

Diện tích : 0

Ban QLRPH Sào Lưới

Mã chủ rừng: ID00000570

Địa chỉ : Cà Mau

Diện tích : 0

Công ty Lâm nghiệp