Thông tin chủ rừng

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Mã chủ rừng: VFCS/11-1A-01

Loại rừng: Rừng sản xuất

Chứng chỉ: VFCS/PEFC

Thời gian cấp : 29/12/2019

Địa chỉ : Quốc Lộ 13

Diện tích : 3943

Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng

Mã chủ rừng: VFCS/11-1A-02

Loại rừng: Rừng sản xuất

Chứng chỉ: VFCS/PEFC

Thời gian cấp : 29/12/2019

Địa chỉ : Đường ĐT.741, Thác Mơ, Phước Long, Bình Phước

Diện tích : 3479

Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng

Mã chủ rừng: VFCS/11-1A-03

Loại rừng: Rừng sản xuất

Chứng chỉ: VFCS/PEFC

Thời gian cấp : 29/12/2019

Địa chỉ : Khu Phố 2 - Thị Xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương

Diện tích : 4000

Nhóm hộ thuộc Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã chủ rừng: GFA-FM/CoC-500483

Loại rừng: Rừng sản xuất

Chứng chỉ: VFCS/PEFC

Thời gian cấp : 25/08/2020

Địa chỉ : 16 Nguyễn Lương Bằng, Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế

Diện tích : 852

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Mã chủ rừng: GFA-FM/CoC-500498

Loại rừng: Rừng sản xuất

Chứng chỉ: VFCS/PEFC

Thời gian cấp : 12/03/2021

Địa chỉ : Đường QL1 - Xuân Lập, khu phố Trung tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai

Diện tích : 8643

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

Mã chủ rừng: GFA-FM/CoC-500499

Loại rừng: Rừng sản xuất

Chứng chỉ: VFCS/PEFC

Thời gian cấp : 13/04/2021

Địa chỉ : Khu phố Ninh Thuận, Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước

Diện tích : 3419