Quy trình xử lý các khiếu nại có liên quan trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia

Cập nhật ngày : 13/09/2019 10:03

Để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia, Văn phòng CCR đã xây dựng quy trình cho việc xử lý bất kỳ khiếu nại nào có liên quan trong quá trình vận hành Hệ thống nhằm đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và chính xác nhất về thông tin cũng như các hoạt động giám sát, vận hành.

 

File đính kèm:  Phu luc 10_VFCS GD 1010 2019_Giai quyet tranh chap khieu nai.pdf