Bộ tiêu chuẩn Quản lý Rừng bền vững

Cập nhật ngày : 02/08/2019 02:24
Bộ tiêu chuẩn Quản lý Rùng bền vững được xây dựng trên nguyên tắc Bộ tiêu chí về quản lý rừng bền vững đã ban hành trong Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT , ngày 16 tháng 11 năm 2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG. Với 7 nguyên tắc 34 tiêu chí và 122 chỉ số.

File đính kèm:  Phu luc 3_VFCS ST 1003 2019_Bo tieu chuan QLRBV.pdf