Bộ tiêu chuẩn Quản lý chuỗi hành trình sản phẩm

Cập nhật ngày : 02/08/2019 02:58
Bộ tiêu chuẩn Quản lý chuỗi hành trình sản phẩm được xây dựng chủ yếu chuyển dịch dựa vào Bộ tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2013.

File đính kèm:  Phu luc 5_ VFCS ST 1005 2019_Bo tieu chuan CoC.pdf