Quy trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng và Chuỗi hành trình sản phẩm của hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc gia

Cập nhật ngày : 20/05/2010 10:59
Quy trình xây dựng các tiêu chuẩn đã trải qua nhiều cuộc tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực Lâm nghiệp và đáp ứng các yêu cầu trong nước và quốc tế theo quy định của PEFC và các quy định trong nước khác.

File đính kèm:  Phu luc 2_VFCS ST 1002_2019_Quy trinh xay dung tieu chuan.pdf