Mô tả hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc Gia

Cập nhật ngày : 01/08/2019 02:54
Tài liệu này giới thiệu tổng quát về Hệ thống chứng chỉ Rừng Việt Nam và vận hành của nó

File đính kèm:  Phu luc 1_VFCS GD 1001 2019_Mô ta he thong.pdf