Lớp tập huấn “Đào tạo chuyên gia về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng”

Cập nhật ngày : 11/09/2019 10:13

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thúc đẩy các hoạt động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững, Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam 

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức lớp tập huấn “Đào tạo chuyên gia về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng” với sự tham gia của chuyên gia đánh giá David Syme của tổ chức JAS-ANZ, với những nội dung như sau: 

  1. Nội dung: Xây dựng đội ngũ chuyên gia trong nước về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 
  2. Thành phần: Cán bộ lâm nghiệp tại các đơn vị: Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp, Viện Điều tra quy hoạch rừng và một số công ty lâm nghiệp, chuyên gia đánh giá, tổ chức chứng nhận, tổ chức công nhận hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến lâm sản. 
  3. Thời gian, địa điểm: 9/2019, tại KS Royal Huy, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.  

Khóa tập huấn đã thu hút hơn 60 học viên là các chuyên gia về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, đã tham gia và đóng góp các ý kiến cho sự vận hành của Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS).  

VFCS với đầy đủ các thành phần quan trọng của nó bao gồm chuyên gia đánh giá, đánh giá chứng nhận, công nhận, giám sát hệ thống sẽ đảm bảo cho sự vận hành trong việc đánh giá và cấp chứng chỉ rừng rõ ràng và minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước cũng như quốc tế.

Đồng thời Văn phòng chứng chỉ rừng (VFCO) cũng đã cấp chứng nhận về đào tạo cho các học viên, chuyên gia tham gia lớp học.

                                                                                                   

                                                                                                 Văn phòng Chứng chỉ Rừng