Buổi trao đổi thông tin cùng các Tổ chức chứng nhận (CBs) ở Việt Nam

Cập nhật ngày : 29/04/2020 11:49

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) là chương trình của cộng đồng quốc tế do những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chế biến, tiêu thụ gỗ cam kết chỉ sử dụng và lưu thông trên mọi thị trường thế giới những sản phẩm gỗ nào được khai thác hợp pháp từ các khu rừng đã được quản lý bền vững. Muốn vậy, chứng chỉ rừng và chứng chỉ gỗ được áp dụng như là một công cụ hữu hiệu để buộc mọi chủ rừng/đơn vị quản lý rừng đảm bảo quản lý rừng bền vững về cả 3 phạm trù: kinh tế, môi trường và xã hội.

Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng (PEFC) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận quốc tế nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững thông qua chứng nhận của bên thứ ba. Đây là hệ thống về lâm nghiệp trên toàn cầu mà các tiêu chí của nó được nhiều chính phủ trên thế giới chấp nhận.

Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) là thành viên thứ 50 của PEFC, hiện nay VFCS đã hoàn thành các tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống, để đầy mạnh việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FM và chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) thì Văn phòng chứng chỉ rừng cần có sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của các Tổ chức chứng nhận (CB) nhằm thực hiện việc cấp chứng chỉ này. Vì vậy VFCO tổ chức Buổi trao đổi thông tin cùng các Tổ chức chứng nhận (CBs) ở Việt Nam

Mục tiêu chung:

Tăng số lượng các CBs sẵn sàng cung cấp dịch vụ đánh giá cho VFCS SFM và PEFC CoC với chi phí phù hợp.

Mục tiêu cụ thể:

 • Giải thích rõ các quy định của VFCS cho quá trình chỉ định các CBs & giải đáp các câu hỏi của CBs;
 • Giải thích rõ các quy định về quy trình công nhận của BoA và giải đáp các câu hỏi của CBs;
 • Trao đổi về các qui định đánh giá theo tiêu chuẩn mới PEFC CoC 2020 của PEFC quốc tế về Chuỗi hành trình sản phẩm và các qui định cho các CBs;
 • Cung cấp thông tin về thị trường và nhu cầu thực hiện chứng chỉ VFCS FM và PEFC CoC của các chủ rừng và doanh nghiệp;
 • Thảo luận các hoạt động phối hợp tiềm năng giữa VFCO, PEFC và CBs.

Lịch trình dự kiến

Thời gian dự kiến: (14:00-16:30), 14 tháng 5 năm 2020

Thời gian

Hoạt động

Đại biểu trình bày

Ghi chú

14:00

 • Chào mừng & giới thiệu

Dr. Nghĩa & Richard Laity

Tất cả các CBs giới thiệu ngắn gọn

14:10-14:30

 • VFCS cập nhật (Những thành tựu chính, quá trình công nhận của PEFC, dự án thí điểm, các hợp tác thúc đẩy thị trường cho VFCS SFM và PEFC CoC.

Dr. Bình (VFCO)

 

14:30-15:00

 • Quá trình công nhận

Đại diện văn phòng công nhận chất lượng (BoA) 

 

15:00-15:30

 • Cập nhật về tiêu chuẩn 2020 của PEFC
 • Kênh trao đổi & cập nhật thông tin giữa VFCO, PEFC & CBs (Podio)

Richard Laity

 

15:30-16:30

 • Hỏi & giải đáp (Q&A) 
 • Yêu cầu của VFCS và thị trường
 • Các yêu cầu BOA
 • Chứng chỉ kép
 • CBs cần những sự giúp đỡ nào từ VFCO & PEFC
 • Các cơ hội hợp tác trong tương lai

Dr. Bình, Đại diện BoA,

Richard Laity và tất cả các CBs

 

Trân trọng.

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia vui lòng liên hệ Ông Võ Trung Kiên số điện thoại: 0975579359

Email: vanphongvfco@gmail.com

Trân trọng.